védőháló a családokért

Védőháló a családokért – EFOP-1.2.1-15 – Uniós pályázat

A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázat célja

A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázat szempontjából fontos, hogy a magyar lakosság száma 1981 óta gyorsuló ütemben csökken, illetve kutatások bizonyítják, hogy nemzetünk fizikai és mentális állapota alapvetően rossz, ami mára már veszélyezteti a hosszú távú gazdasági stabilitást. A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázat kiemelt célja, hogy mielőbb segítsen kezelni azokat a problémákat, amelyek akadályozzák a gyermekvállalást, veszélyeztetik a családok stabilitását. A statisztikák arra is rávilágítanak, hogy a házasságban, családban élés az életminőségre, az életkilátásokra pozitívabb hatással van, mint bármely más együttélési forma, és ezen túlmenően a gyermekvállalásra is pozitívan hat, így a Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázat hatása több szegmensben is éreztetheti majd a hatását.
A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés: kiemelten fontos a családnak, mint a társadalmi védőháló legelemibb alkotóelemének megerősítése, így a megelőzés prioritást élvez a pályázat céljai között.

A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázat részcéljai:

 • Fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével
 • A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés
 • A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése
 • A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése
 • A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével
 • A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése
 • Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal
 • A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése

A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázaton indulhatnak:

Azon szervezetek, amelyek főtevékenysége vagy további tevékenységei között legalább az egyik szerepel:

TEÁOR 8560, 8790, 8891, 8899, 9499

A szervezet az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:

GFO 569, 529, 517, 572, 573

A felsorolt szervezeteken kívül konzorciumi partner lehetnek még az egyházi jogi személyek (GFO 55).
A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, a konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetővel együtt maximálisan 3 lehet.

A támogatást igénylőnek és a konzorciumi partnereknek megfelelő alátámasztottsággal szükséges bemutatnia a Védőháló a családokért projekt által elérni kívánt célok érdekében korábban megvalósított tevékenységek terén szerzett tapasztalatát.

A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázaton induló szervezeteknek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelni, továbbá a támogatást igénylőnek és konzorciumi partnernek külön-külön az alábbi kritériumok egyikének meg kell felelnie:

 1. 20.000.000,- Ft-30.000.000,- Ft közötti igényelt támogatás esetében az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2013. és, 2014. vagy 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a jelen projekt költségvetésének 15%-át vagy
 2. 30.000.001,- Ft-40.000.000,- Ft között támogatási igény esetében az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2013. és 2014. vagy 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a projekt költségvetésének a 20 %-át, vagy
 3. a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben uniós vagy hazai forrásból finanszírozott, legalább 3 millió Ft összértékben valósított meg pályázatokat főkedvezményezettként vagy konzorciumi partnerként.

Támogatható tevékenységek a Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázatban:

 • Projekt előkészítés: Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázat
  • Helyzetértékelés (kötelező)
  • Szakmai terv (kötelező)
  • Közbeszerzés előkészítés, lebonyolítás
 • Projekt menedzsment:
  • Tanácsadás vagy kiscsoportos foglalkozások szervezése és lebonyolítása
  • Csoportos foglalkozások és/vagy workshop-ok szervezése, lebonyolítása
  • Pályázat céljához igazodó nagyobb rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • Projekt szakmai megvalósítása (legalább 2 kötelező):
  • Fiatalok családi életre való felkészítése
  • Gyermekneveléssel és gondozással kapcsolatos tanácsadás
  • Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének a javítását szolgáló program kidolgozása, végrehajtása
  • Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését célzó programok kidolgozása, végrehajtása
  • Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás
  • Családi közösség építő programok szervezése
  • Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok szervezése, lebonyolítása

Kötelező vállalások a pályázatban:

A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázat keretében támogatást igénylő a projekt befejezését követő 5 évig vállalja, hogy:

 • az EFOP projekt keretében létrehozott szolgáltatások elérhetőségének folyamatos biztosítását és fenntartási jelentések benyújtását
 • fenntartási jelentések benyújtását
 • a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartását
 • adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára

A támogatást igénylő vállalja továbbá, hogy:

 • a projekt teljes időtartama alatt egy felsőfokú végzettséggel rendelkező projektmenedzsert alkalmaz
 • a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt alkalmaz (pénzügyi végzettség + 2 év szakmai tapasztalat)
  (az utóbbi két munkakört egy személy is betöltheti, ha megfelel a kritériumoknak)
 • a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz (felsőfokú végzettség + szakmai tapasztalat)
 • a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetésének biztosítását

A támogatás összege:

20 – 40 Millió Ft vissza nem térítendő támogatás.

A támogatási intenzitás:

A pályázat a projekt 100%-át finanszírozza.

Előleg igénylése a Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázatban:

 • Civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén a támogatási összeg 50 %-a igényelhető, de legfeljebb egymilliárd Ft;
 • Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén a támogatási összeg 100 %-a igényelhető, ha a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik vagy a megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) uniós pályázatok benyújtása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 27.-től lehetséges. Az első értékelési határnap 2016. július 15.-e, mely dátumig a keret kimerülése miatt a pályázati anyagot benyújtani kiemelten fontos!