Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása

Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása (K+F+I) – VÁLLALATI KFI-16

1. A Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása (K+F+I) uniós pályázat célja

A Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI-16) uniós pályázat célja a tudás intenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. Az uniós pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások valaminVállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatásat nagyvállalatok igényelhetnek 80–500 millió Ft közötti forrást önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig. A Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI-16) uniós pályázat keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez.
Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye) pályázható. A rendelkezésre álló keretösszeg 21 milliárd Ft.

2. A Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI-16) uniós pályázaton indulhatnak:

A Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI-16) uniós pályázat keretében támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, illetve EGT-beli székhelyű gazdasági társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya alá és legalább 1 főt foglalkoztatnak.

3. Támogatható tevékenységek a Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI-16) uniós pályázat keretében:

Olyan kutatásfejlesztési projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati prioritásokhoz. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

  • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
  • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
  • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
  • a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások
  • eszközök és immateriális javak beszerzése, a projekt céljához szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése
  • kkv-k kiállításon vagy vásáron való részvétele.

4. Kötelező vállalások az uniós pályázatban

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményeként:

  • új tudományos és fejlesztési eredmények, szellemi alkotások születnek
  • új K+F munkahelyek létesülnek
  • új termék/technológia/prototípus jön létre.

5. Az uniós támogatás összege

Pályázónként minimum 80 (konzorcium esetében 160) millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

6. Támogatási intenzitás

A Vállalatok kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI-16) uniós pályázat keretében nyújtott támogatás maximális mértéke a pályázó méretétől és projekt jellegétől függően az összes elszámolható költség 50-65 %-a.

7. Előleg igénylése

Legfeljebb a támogatás összegének a 75%-a lehet.

8. A pályázatok benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 9.-től 2016 december 31.-ig lehetséges.