termelési kapacitás bővítése

Termelési kapacitás bővítése – eszközbeszerzés – uniós pályázat

Kódszám: GINOP-1.2.1-16

A termelési kapacitás bővítése uniós pályázat célja

A GINOP-1.2.1-16 uniós pályázat célja a hazai ipar fejlesztése érdekében a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV termelési kapacitás bővítése, melynek során korszerű termék- vagy szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című uniós pályázat célja továbbá a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására a Széchenyi 2020 program keretében.
A termelési kapacitás bővítése (GINOP-1.2.1-16) uniós pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak. Uniós pályázati fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A termelési kapacitás bővítése uniós pályázaton indulhatnak:

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 1. amelyek, vagy amelyeknek 50%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása rendelkezik legalTermelési kapacitás bővítése - ginop pályázat 2016ább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. amelyek jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  • szövetkezet

Támogatható tevékenységek a termelési kapacitás bővítése uniós pályázatban:

Önmagában támogatható tevékenység:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (min. 50% az összes elszámolható költségre vetítve)
  • egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű, technológiai korszerűsítést eredményező, új eszköz
  • az új eszközök működtetéséhez szükséges, egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű hardver eszközök, hálózati és telekommunikációs eszközök

Önmagában nem támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
  • egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszköz
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 25% az összes elszámolható költségre vetítve)
  • technológiai célú beruházás költségei
  • az új eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj
 • Információs technológia-fejlesztés (egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű új hardver)
  • hardvereszközök beszerzési költségei
  • hálózati eszközök beszerzési költségi
  • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége (max. az összköltség 10%-a ill. 3.000.000 Ft)
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10% az összes elszámolható költségre vetítve)

Az uniós támogatás összege:

25 – 250 millió forint

Az uniós támogatás mértéke:

A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című uniós pályázatban a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet, de legfeljebb az alábbiak szerint:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projekteknél mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a termelési kapacitás bővítése projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projekteknél a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a termelési kapacitás bővítése projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a termelési kapacitás bővítése projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Területi korlátozás:

A GINOP-1.2.1-16 kódszámú uniós pályázatban nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A termelési kapacitás bővítésére irányuló uniós fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázati projekt megvalósulási helyének a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatott termelési kapacitást bővítő fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Maximális előleg:

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft.

A pályázat benyújtható:

2016. november 15-e és 2018. november 15-e között.