Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) – Uniós pályázat

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat célja:

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat előkívánja segíteni, hogy a foglalkoztatási lehetőségek bővítésének egyik lehetséges alternatívájaként a társadalmi célú gazdaság (social economy) fejlődésnek induljon Magyarországon. A social economy egyik meghatározó építő elemei a társadalmi célú vállalkozások, melyek esetében

 • közérdekű szociális vagy társadalmi cél szolgál a gyakran magas szintű szociális innovációban megnyilvánuló vállalkozási tevékenység alapjául,
 • az üzleti tevékenysége ötvözi a társadalmi és az üzleti szempontokat,
 • a termékek és szolgáltatások piaci értékesítéséből származó nyereségüket elsősorban e szociális cél elérése érdekében forgatják vissza, ezzel is biztosítva fenntartható működésüket,
 • küldetésüknek megfelelő – demokratikus vagy részvételi alapelveken, illetve a társadalmi igazságosság célkitűzésén nyugvó – szervezeti felépítéssel vagy tulajdonrendszerrel rendelkeznek.

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása.

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázaton indulhatnak:

Azon szervezetek, amelyek:

 • a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,
 • 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő,
 • 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • a 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
 • azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv vagy önkormányzat irányítja. Az állami szerv vagy önkormányzat részesedése ezen szervezetekben sem haladhatja meg a tőke vagy szavazati jogok 50%-át.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • szociális szövetkezetek (121)
 • alapítványok (569 – egyéb alapítvány)
 • egyesületek (529 – egyéb egyesület)
 • egyházi szervezetek (552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy)

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek:

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat keretében a következő tevékenységek támogathatóak:

 • Projekt előkészítés
 • Új munkavállaló foglalkoztatásának bér- és járulék költségei
 • Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés, marketing tevékenység, marketingeszközök elkészítése, beszerzése, szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében)
 • Eszközbeszerzés, bútorok beszerzése
 • IT fejlesztés (hardver és szoftver beszerzése)
 • Célcsoporttagok számára nyújtott képzések és tréningek
 • Szemléletformálással kapcsolatos események szervezése (maximum 2 Millió Ft)
 • Honlap fejlesztés
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (maximum 0,5%)
 • Projektmenedzsment (maximum 8,5%)

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat

 

Kötelező vállalások a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázatban:

 • Minimum 1 fő alkalmazása (benyújtást megelőző 4 hónap átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest történő növekedés) 6-18 hónapon keresztül.
 • A fenti kritérium akkor teljesül, ha a bértámogatási időszak idejével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesül. Hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a kötelező továbbfoglalkoztatás időtartama a bértámogatási időszak legalább felével megegyező időszak.
 • Minimum az újonnan felvett célcsoporttagok 50 %-a hátrányos helyzetűnek kell lennie
 • Legalább 1 db értékesítésre fejlesztett termék/szolgáltatás kifejlesztése
 • A szervezet éves árbevételeinek növekedése – 15 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igényig minimum a támogatás összegének 20%-a, 50 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igényig minimum a támogatás összegének 15%-a, 50 millió Ft-ot meghaladó támogatási igényig minimum a támogatás összegének 10 %-a

Az uniós támogatás összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6,5 – 250 millió Ft.

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat keretében igényelt támogatás összege nem haladhatja meg 8 órás munkaviszonyban az újonnan teremtett munkahelyeken 16 foglalkoztatott célcsoporttagonként a maximum 6.500.000 forintot (részmunkaidő esetén arányosított összeget) a teljes projekthosszra.

Az uniós támogatási intenzitása:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 60-100 %-a tekintve a pályázó csekély összegű (de minimis) támogatási keretét, valamint a támogatott projekt elemeit.

Előleg igénylése:

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezett számára a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft, minden más esetben maximum 25 %, de legfeljebb 62,5 millió Ft.

A pályázatok benyújtása:

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1. – 2018. szeptember 3. között lehetséges.
A beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek folyamatos elbírálásra.

Kiválasztás és előminősítés:

A GINOP-5.1.3-16 pályázati konstrukció keretében pályázni kívánó társadalmi vállalkozások projektötleteinek előszűrését, fejlesztését és előminősítését az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs” kiemelt projekt keretében kapott felhatalmazás alapján végzi.
A minősítési folyamat során sikeresen megfelelt társadalmi vállalkozások erről minősítő tanúsítványt kapnak, amely feljogosítja őket a vissza nem térítendő pályázati források igénybevételére, mint amilyen a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) uniós pályázat.
A fenti tanúsítvány megszerzése kötelező a pályázat benyújtásához!
Az előminősítés online felületen augusztus közepétől lehetséges, az előminősítésre készített tanulmányokkal, valamint az erre való felkészüléssel kapcsolatban keresse tanácsadónkat!