piaci megjelenést támogató uniós pályázat

A piaci megjelenést támogató uniós pályázat – VEKOP-1.3.1-16

A piaci megjelenést támogató uniós pályázat célja:

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a piaci megjelenést támogató uniós pályázat a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

piaci megjelenést támogató uniós pályázat (VEKOP-1.3.1-16) célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

piaci megjelenést támogató uniós pályázat  a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg.

A piaci megjelenést támogató uniós pályázaton indulhatnak:

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, mely(n)ek

 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik,
 • fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
 • rendelkezik legalább két lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján
 • legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele és mérlegfőösszege meghaladja a pályázat keretében igényelt támogatási összeget.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezet

A piaci megjelenést támogató uniós pályázat (VEKOP-1.3.1-16) keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázati támogatás:

Az uniós pályázati támogatás formája: vissza nem térítendő.

Az uniós pályázati támogatás összege: 1,5 – 10 millió Ft.

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1.000.000 Ft-tal szorzott összegét.

Az uniós pályázati támogatás mértéke: 50%

Támogatható tevékenységek:

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások
  • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
  • Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezése
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségei
  • Tanácsadás igénybevétele (az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki)
  • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható)
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (az utazási költség legfeljebb két fő részére számolható el, szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítás időtartamára és további 3 napra, de legfeljebb 6 éjszakára)
  • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki és maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá)
 • Egyéb szolgáltatási költség
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (az összes elszámolható költség legfeljebb 0,5%-át teheti ki)

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Immateriális javak beszerzésének költsége
  • Online megjelenés támogatása
  • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége

3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

Az uniós pályázatok benyújtása 2016. május 9-tól 2018. május 9-ig lehetséges.

A piaci megjelenést támogató uniós pályázat - VEKOP-1.3.1-16