Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Kódszám: GINOP-1.3.1-15

Az uniós pályázat célja

A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) című uniós pályázat célja a hazai vállalkozások külföldi piacokra történő kijutásának támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) uniós pályázat eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének javulása és a helyi-, nemzeti- és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása. Mindezek mellett az uniós pályázat elő kívánja mozdítani a szomszédos országokkal való együttműködés fejlődését, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődését is. Végül az uniós pályázati projektek megvalósulása új munkahelyeket teremthet, bővítve a hazai foglalkoztatást.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására pályázathatnak:

Azok a mikro-, kis- és középvállalkozások:

 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma az uniós pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • amelyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai és hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, valamint az uniós pályázati fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, illetve részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
 • amelyek uniós pályázati fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben uniós pályázati fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
 • amelyek kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű, nonprofit gazdasági társaságok.
 • amelyek Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

Jogi forma szerint:

 • Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • Egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • Szövetkezetek

Támogatható tevékenységek:

A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) uniós pályázat keretéből támogatható a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevétele, marketingtevékenységek, idegen nyelvű honlap létrehozása és piackutatás elvégzése.

 1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység az uniós pályázatban
 2. Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység az uniós pályázatban

Az uniós pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) uniós pályázat keretében:

 1. Piacra jutás támogatása – önállóan nem támogatható
 2. Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
 3. Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
 4. Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
 5. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
 6. Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

Az uniós támogatás összege:

1,5 – 20 millió forint

Az uniós támogatás mértéke:

50%

Szükséges önerő:

50%

Maximális előleg:

A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) uniós pályázatban előleg nem igényelhető.

A pályázat benyújtható:

2015.06.22. – 2017.06.22 között.