Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése - ginop pályázat

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása – GINOP-3.2.2-8.2.4-16

A Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése – ginop pályázat 2016 célja:

A Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása (GINOP-3.2.2-8.2.4-16) című uniós pályázat (továbbiakban: Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése – ginop pályázat 2016)  vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése - ginop pályázat 2016
A Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése – ginop pályázat 2016 konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás hatékonyságát, versenyképességét.

A Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése – ginop pályázat 2016 keretében azon hazai mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak, amelyek:

 • amelyek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel, legutolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évében átlagos statisztikai létszáma legalább 2 fő volt,
 • a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
 • amelyek kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig
 • jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek

A Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése – ginop pályázat 2016 keretében nyújtott pályázati támogatás:

Az uniós támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön.
A vissza nem térítendő uniós támogatás összege: 1-24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás 16 millió Ft. lehet.
 • A Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás 8 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő uniós támogatás maximális mértéke: maximum az összes elszámolható költség 40%-a.
Az uniós projekt elszámolható összköltsége: – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 75 millió Ft lehet.
Önerő: minimum 10%
A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A kölcsön összege: 1,25-37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A Helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
 • A Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A kölcsön mértéke: minimum az összes elszámolható költség 50%.
Kamat: 2 %/év
Kezelési költség: Nincs
Rendelkezésre tartási díj: Nincs
Előtörlesztési díj: Nincs
Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év.
Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.

Maximális előleg a vissza nem térítendő uniós támogatásból: Támogatási összeg 50%-a, de maximum 12 millió Ft.

A Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése – ginop pályázat 2016 keretében támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
 2. új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
 3. nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
 4. piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
 5. tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
 6. szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
 7. külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

 

A Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése – ginop pályázat 2016-ra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.

A Komplex vállalatirányítási rendszer bevezetése – ginop pályázat 2016 benyújtási ideje:

2016. november 2-től 2018. november 2-ig.