K+F+I uniós támogatással

K+F+I uniós támogatással – kedvezményes hitellel – GINOP-2.1.2-8.1.4-16

A K+F+I uniós támogatással célja:

A K+F+I uniós támogatással, kedvezményes hitellel (GINOP-2.1.2-8.1.4-16) célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Az uniós pályázaton indulhatnak:

A K+F+I uniós támogatással, kedvezményes hitellel (GINOP-2.1.2-8.1.4-16) keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Erre az uniós pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • amelyek jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételé
 • amelyeknél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb.
 • amely, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.1.1-15, GINOP-2.1.7-15 és GINOP-2.2.1-15 kódszámú felhívások, illetve jelen felhívás keretében már részesült támogatásban, (Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.)
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A pályázati támogatás és hitel:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön.

A támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 50 – 500 millió Ft.
 • Az igényelhető kölcsön: 25 – 250 millió Ft.

A projekt elszámolható összköltsége (a visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás, és az önerő összesen) nem haladhatja meg a benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételét.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek 50%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 40%-a lehet középvállalat esetében, 30%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a többi régióban maximum az elszámolható költségek 55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 35%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható költségek 40%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, 60%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható költségek 35%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 55%-a lehet nagyvállalatok esetében

Saját Forrás: legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás mellett a K+F+I uniós támogatással, kedvezményes hitellel (GINOP-2.1.2-8.1.4-16) a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A KKV-k fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

Kamat: 2 %/év

Kezelési költség: Nincs

Rendelkezésre tartási díj: Nincs

Előtörlesztési díj: Nincs

Futamidő:

 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a szerződéskötéstől számított 15 év.

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

Rendelkezésre tartási idő: A fizikai befejezés határidejétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől 35 számított legfeljebb 24 hónap.

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 32 hónap.

Az előleg mértéke: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-a.

A K+F+I uniós támogatás felhasználása:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

 1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: Munkabér, megbízási díj
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás kategórián elszámolható költségek 50%-át.
 3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb anyagköltségek
 4. Beruházási költségek: eszközbeszerzés és immateriális javak. Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

Regionális beruházási támogatás keretében (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)

 1. Eszközbeszerzés költségei
 2. Építéshez kapcsolódó költségek

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

 1. Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek: A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át.
 2. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége: A kötelezően előírt nyilvánosság költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%.

Projektek megvalósítási helye: a kedvezményezett Magyarországon, de a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

Az uniós pályázatok benyújtása 2017. február 08-tól 2019. február 08-ig lehetséges.

K+F+I uniós támogatással, kedvezményes hitelből (GINOP-2.1.2-8.1.4-16)