kapacitásbővítő beruházás

Kapacitásbővítő beruházás vállalkozásoknak – eszközbeszerzés – uniós pályázat

Kódszám: GINOP-1.2.2-16

A kapacitásbővítő beruházás támogatásának célja

A kapacitásbővítő beruházás támogatására irányuló uniós pályázat céljának megértéséhez fontos tudnunk, hogy a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága, melyeket a Széchenyi 2020 program uniós pályázatai igyekeznek orvosolni. A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című uniós pályázat (GINOP-1.2.2-16) célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A kapacitásbővítő beruházás uniós pályázaton indulhatnak:

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 1. amelyek, vagy amelyeknek 50%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. amelyek támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
 4. amelyek jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  • szövetkezetek

Támogatható tevékenységek a kapacitásbővítő beruházás keretében:

Önmagában támogatható tevékenység:

 • a) Új eszköz beszerzése:
  • egyenként min. nettó 100.000 Ft értékű, technológiai korszerűsítést eredményező, új eszköz
  • az új eszközök működtetéséhez szükséges, egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű hardver eszközök, hálózati és telekommunikációs eszközök

Önmagában nem támogatható tevékenységek:

 • b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
  • egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközc)
 • c) Információs technológia-fejlesztés. (egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű új hardver)
  • Hardvereszközök beszerzési költségei
  • Hálózati eszközök beszerzési költségi
  • Telekommunikációs eszközök beszerzési költségeid)
 • d) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége (max. az összköltség 10%-a ill. 3.000.000 Ft)
 • e) Honlapfejlesztés
  • A domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (max. nettó 30.000 Ft)
  • A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (max. nettó 200.000 Ft)

Az uniós támogatás összege:kapacitásbővitő beruházás támogatása_ginop122-16

5 – 25 millió forint

Az uniós támogatás mértéke:

A kapacitásbővítő beruházás (GINOP-1.2.2-16) elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft lehet. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet, de legfeljebb az alábbiak szerint:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projekteknél mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a kapacitásbővítő beruházás összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projekteknél mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a kapacitásbővítő beruházás összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projekteknél mikro- és kisvállalkozások esetében a kapacitásbővítő beruházás összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Maximális előleg:

Az előleg mértéke nem haladhatja meg a támogatás 50%-át, illetve 12,500.000 Ft-ot.

A GINOP-1.2.2-16 pályázat benyújtható:

2016. november 15-e és 2018. november 15-e között.