Hitelprogram

Hitelprogram a versenyképesség növeléséért – uniós pályázat – GINOP-8.3.1-16

A Hitelprogram célja:

A Hitelprogram a versenyképesség növeléséért uniós pályázat egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram a versenyképesség növeléséért célja továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A Hitelprogramban részt vehetnek:

A hitelt

 • egyéni vállalkozó,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet

formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek.

A Hitelprogram a versenyképesség növeléséért tartalma:

A hitel formája: visszatérítendő állami támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön.
A hitel összege: minimum 1 millió Ft, maximum 600 millió Ft.
Saját Forrás: minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 %.
Kamat: 0 %/év
Kezelési költség: Nincs
Rendelkezésre tartási díj: Nincs
Előtörlesztési díj: Nincs

Futamidő:

 • a.) új ingatlan Beruházás, felújtás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • b.) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
 • c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
 • d.) használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A hitel felhasználása:

 1. Beruházási kölcsön esetében:
  • a. tárgyi eszköz beszerzés,
  • b. használt eszköz beszerzés,
  • c. immateriális javak beszerzése,d. építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés,
  • e. ingatlanvásárlás, (az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Projekt összes elszámolható költségének 2%-át).
 2. Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari projektjei is támogatásban részesülhetnek:
  • a. amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül
 3. Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is támogatásban részesülhetnek:
  • a. szálláshely-fejlesztés;
  • b. vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
  • c. nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
  • d. tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
  • e. a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
  • f. üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.
 4. Mobileszköz vásárlás:
  • a. Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
   • alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
    • TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
    • TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás
   • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,
   • CASCO biztosítás megkötése szükséges,
   • a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak.

A projekt megvalósítási helye: a kedvezményezett Magyarországon, a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben az a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.

Igénybevételi lehetőség határideje: A Hitelprogram a versenyképesség növeléséért uniós pályázat keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján folyósítást teljesíteni.

Hitelprogram a versenyképesség növeléséért