Aktuális uniós pályázatok

Kérjük válasszon az alábbi kategóriák közül:

A Széchenyi 2020 program uniós pályázatairól

A Széchenyi 2020 program - operatív programok, amelyek meghatározzák az uniós pályázatok céljait

Az európai uniós támogatások Magyarország számára az Európai Unióhoz való csatlakozás óta érhetőek el, jelenleg a Széchenyi 2020 program uniós pályázatain keresztül. Az Európai Unió támogatási rendszerében fontos szempont, hogy az összes tagállam azonos elvek alapján működjön Brüsszel irányítása és engedélyezése mellett. Az uniós pályázatok célja a nagyobb ívű tervek támogatása, amelyek több országban vagy régióban hasonló problémák megoldását segítik.

Az uniós pályázatoknak 7 éves ciklusai vannak, az előző 2007-2013-ig, a jelenlegi 2014-2020-ig tart. A 2014-2020-as pályázati ciklusban is jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, amelynek felhasználását az operatív programok határozzák meg. A 2007-2013-as periódusban a felzárkóztatás volt a cél, most pedig a tagállamoknak az Európai Unió által kitűzött 11 célhoz kell igazítania a saját fejlesztési terveit.
Az Európa 2020 egy 2010-ben indított, 10 évre szóló program, egy növekedési és foglalkoztatási taktika, amelynek alapvető célja, hogy támogassa az Európai Unió gazdasági válságból való kilábalását. Az Európa 2020 program lefekteti az Európai Unió azon stratégiai szempontjait, amelyek által meg kell valósítani ennek a periódusnak a céljait, illetve elérhetővé válnak a megvalósításához szükséges eszközök az uniós pályázatokon keresztül.

A 2014-2020-as uniós pályázati periódus 11 célja:

 1. Az erőforrás-felhasználás és környezetvédelem hatékonyságának növelése,
 2. Alkalmazkodás az éghajlatváltozást középpontba helyezve, ezen felül az esetleges kockázat megelőzésének és kezelésének előremozdítása,
 3. Hatékony közigazgatás bevezetése, intézménykapacitás fejlesztése,
 4. Minden gazdasági ágazatban támogatni az alacsonyabb szén-dioxid- kibocsátásra törekvést,
 5. Innováció erősítése, illetve kutatásfejlesztés és technológiai fejlesztés,
 6. Társadalmi befogadás segítése és a szegénység csökkentése,
 7. A munkavállalói mobilitás és foglalkoztatás előremozdítása,
 8. Egyfajta beruházás, amely kiterjed az oktatásra, akár egész életen át tartó tanulásra, illetve készségek fejlesztésére,
 9. Hozzáférhetőség a különböző technológiákhoz információs és kommunikációs szempontból, illetve minőségjavítás a technológia felhasználása kapcsán,
 10. A kkv-k versenyképességének elősegítése a mezőgazdaságra, halászatra és az akvakultúra ágazatra való tekintettel,
 11. A főbb hálózati infrastruktúrák tekintetében a fenntartható közlekedés elősegítése, továbbá a kapacitásbeli hiányosságok megszüntetése.

A Széchenyi 2020 program azokra a területekre osztja Magyarországon az uniós pályázati támogatásokat, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Ilyenek például a gazdaságfejlesztés, a környezeti és energiahatékonyság, az emberi erőforrás fejlesztése, a településfejlesztés, valamint a közlekedés-, közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztése.
Az Európai 2001/42 EK irányelv írja elő a Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzését (továbbiakban SKV), melynek a magyarországi szabályozását a 2/2005 (I.11.) kormányrendelet tartalmazza. Feladata nem más, mint a dokumentációk környezeti és az ezzel kapcsolatos társadalmi hatásainak előrejelzése, illetve minősítése az uniós pályázatok kapcsán.
Az uniós pályázatokkal kapcsolatos irányelv alapján minden olyan programmal, tervvel kapcsolatban környezeti vizsgálatot kell készíteni, melyek a következő tevékenységekkel kapcsolatosak:

 • idegenforgalom
 • mezőgazdaság
 • erdészet
 • földhasználat
 • területrendezés
 • energetika
 • halászat
 • hulladékgazdálkodás
 • távközlés
 • közlekedés
 • vízgazdálkodás

Az SKV előzetes vizsgálata során felmérik a lehetséges környezeti hatásokat a programok megvalósítására vonatkozóan, majd a tervek végrehajtásánál is folyamatosan ellenőrizni kell az említett hatásokat, hogy az előre nem látott kedvezőtlen eredmények időben korrigálva legyenek az uniós pályázati projektek megvalósítása során.
A Széchenyi 2020 program uniós pályázati forrásait 7 operatív program keretében van lehetőség felhasználni, ezekre a jelentéseket közbeszerzési eljárás útján az Öko Zrt. végzi el.
A Széchenyi 2020 operatív programjainak keretösszege közel 7 500 milliárd forint, amely összeg majdnem eléri a 2007-2013 között rendelkezésre álló Európai Uniós forrást, mely közel 8000 milliárd forint volt.

A Széchenyi 2020 program operatív programjai:

Az uniós pályázatok céljait összefoglaló operatív programokra előirányzott támogatási keretösszegek a Széchényi 2020 és a Partnerségi Megállapodás alapján:

 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP): 2.718,5 milliárd Ft
 • Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP): 298,5 milliárd Ft
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP): 884,9 milliárd Ft
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP): 1.117,8 milliárd Ft
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP): 1.034,2 milliárd Ft
 • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP): 269,3 milliárd Ft
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): 1.157 milliárd Ft

A Széchenyi 2020 operatív programjainak részletezése – az uniós pályázatok főbb csoportjai:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelenő uniós pályázatok legfontosabb célja Magyarország foglalkozási arányának 75%-ra való emelése. Ehhez az uniós pályázatokon keresztül több új munkahelyet kell létrehozni és a munkavállalók kompetenciáit is fejleszteni kell. A Széchenyi 2020 program uniós pályázatainak kiemelt céljai közé tartozik még az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint az ipari/szolgáltató területek célzott fejlesztése.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelenő uniós pályázatok célja, hogy az európai strukturális és befektetési alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak helyet adjon a Széchenyi 2020 program uniós pályázatain keresztül.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program nyomán hajtjuk végre a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit.
Az ebben az operatív programban megjelenő uniós pályázatok támogathatóságának kezdete és vége a 1303/2013/EU rendelet 65. cikk (2) pontja alapján: 2014.január 1.-2023. december 31.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelenő uniós pályázatok célja, hogy a Széchenyi 2020 programon keresztül lehetővé tegye a társadalmi felzárkóztatást a humán tőke és a társadalmi környezet javításának segítségével. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program uniós pályázatai elsősorban a következő területekre irányulnak: egészségügyi beruházások, köznevelés minőségének javítása és fejlesztése, továbbá a korai iskolaelhagyás csökkentése, a társadalmi kohézió erősítése, valamint a kutatásfejlesztés és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megjelenő uniós pályázatok célja a gazdasági fejlődés, amely amellett, hogy magas teljesítményű termelésre és a foglalkozatás bővülésére épülő gazdasági növekedést eredményez, figyelembe veszi a hosszú távú változásokat is, illetve összhangban valósul meg az emberi élet, továbbá a környezeti elemek védelmével.
Az ebben az operatív programban megjelenő uniós pályázatok támogathatóságának kezdete és vége a 1303/2013/EU rendelet 65. cikk (2) pontja alapján: 2014.január 1.-2023. december 31.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megjelenő uniós pályázatok célja, hogy fejlesszék a közlekedés hálózatát és infrastruktúráját (városi közlekedés, környezetbarát megoldások, transzeurópai közlekedési hálózat).

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megjelenő uniós pályázatok biztosítják a Közép-Magyarország régió további fejlesztését, a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését és a gazdasági versenyképesség növekedését a Széchenyi 2020 program keretein belül.

Az ebben az operatív programban megjelenő uniós pályázatok támogathatóságának kezdete és vége a 1303/2013/EU rendelet 65. cikk (2) pontja alapján: 2014.január 1.-2023. december 31.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelenő uniós pályázatok célja, hogy a Széchenyi 2020 programon belül uniós forrásokat biztosítsanak a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. A közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is szerepet kapnak az uniós pályázatok között.
Az ebben az operatív programban megjelenő uniós pályázatok támogathatóságának kezdete és vége a 1303/2013/EU rendelet 65. cikk (2) pontja alapján: 2014.január 1.-2023. december 31.

Fontosabb változások a Széchenyi 2020 programban

Nem szükséges biztosíték az uniós pályázatokhoz:

 • Két lezárt év, pozitív eredmény és a támogatás mértékét elérő adóteljesítmény esetén.
 • Ha a pályázó vállalja a minden évben lezajló, teljes NAV-ellenőrzést.
  • A vállalkozás vezetője személyesen vállal felelősséget.
  • 50%-ról 10%-ra csökkenhet a biztosíték a fenntartási időszakban.
  • Formája kötelező felelősségbiztosítás lehet.

Az uniós támogatás intenzitása régiónként

 • A Közép-és a Nyugat-Dunántúl régiókban 5-5%-kal csökkent az intenzitás mértéke a 2007-2013-as időszakhoz képest.
 • Beruházási támogatás nem adható Budapesten nagyvállalatoknak. Pest megyének pedig csak egy része támogatható. Pest megye 82 településén 35%-ra nő az intenzitás mértéke a 2007-2013 közötti időszakban hatályos 30%-hoz képest.
 • A Széchenyi 2020 programban:
  • 82 település kivételével- Budapest és Pest megyei régió: 0%
  • Pest megye 82 települése és Közép-Dunántúl: 35%
  • Nyugat-Dunántúl: 25%
  • Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Észak-Magyarország: 50% (nem változott)

A TÁMOGATÁSI INTENZITÁSOK KÖZÉPVÁLLALKOZÁS ESETÉN 10%-KAL, MIKRO -ÉS KISVÁLLALKOZÁS ESETÉBEN 20%-KAL NÖVELHETŐEK!

(Példa: egy 10.000.000 Ft. összköltségvetésű fejlesztést egy kkv Budapesten 8.000.000 Ft önerő és 2.000.000 Ft támogatás mellett valósíthat meg, míg Miskolcon ez az arány: 3.000.000 Ft önerő és 7.000.000 Ft. támogatás mellett is kivitelezhető.)

AMENNYIBEN KÉRDÉSE VAN A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN MEGJELENŐ UNIÓS PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN, KÉRDEZZE PÁLYÁZATI TANÁCSADÓNKAT MOST!